Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie AGRO–INTERSTAR sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków oraz montaż instalacji OZE)